ติดต่อเรา

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เลขที่ 11 สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0-2662-3000
สำหรับโรงเรียนสพฐ. โทร 02-288-5590 โทรสาร 0-2662-0919
veranstaltungsplaner [at] haus-der-kleinen-forscher.de

แบบฟอร์มการติดต่อ

ชื่อของคุณ:
ชื่อเครือข่ายท้องถิ่น:
ที่อยู่อีเมลของคุณ:
ความประสงค์:
เรื่อง:
ข้อความของท่าน:
องค์กรที่ดำเนินโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ